Vývoj přenosné laboratoře pro immuno diagnostiku

Vysoká odbornost v nanotechnologické a biotechnologické oblasti

Snižování dopadu na životní prostředí

Vývoj inovativních řešení v diagnostice