Rychlá, jednoduchá a přívětivá preventivní péče

0 %
zanedbává prevenci i přes svoji rodinnou anamnézu
0 %
doktorů zaznamenalo úbytek pacientů od začátku covidu
0 %
smrtí v USA by mohlo být zabráněno díky včasné prevenci

Nejčastější důvody zanedbání prevence?